<dd id="eg2uk"></dd>

<button id="eg2uk"></button>
 • 1、【簡譜】思戀新疆民歌 杜鳴心改編)
 • 2、【簡譜】花叢(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十二套《小萊龍》)
 • 3、【簡譜】憂愁(新疆伊犁 維吾爾民歌 第九套《我那戴花的情人》)
 • 4、【簡譜】痛苦(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十套《瓦黛里哈》)
 • 5、【簡譜】傻呀(一)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第七套《!我的情人》)
 • 6、【簡譜】傻呀(二)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第七套《!我的情人》)
 • 7、【簡譜】加乃(新疆伊犁 維吾爾民歌 第四套《街道歌》)
 • 8、【簡譜】朱儂(新疆伊犁 維吾爾民歌 第一套《修渠歌》)
 • 作詞:李幼容 作曲:徐曉明9、【簡譜】選擇(電視劇《新疆姑娘》片尾曲)
 • 新疆舞曲10、【簡譜】唐波汗(作詞:佚名 作曲:佚名)
 • 11、【簡譜】石榴花新疆民歌)
 • 關牧村12、【簡譜】想念你新疆維吾爾族民歌)
 • 13、【簡譜】想念你新疆民歌、正譜作曲:謝明配伴奏)
 • 沙灣微微14、【簡譜】黃羊坡新疆民歌)
 • 15、【簡譜】曲蔓地(5個版本作詞:西彤  作曲:新疆民歌、西彤填詞)
 • 16、【簡譜】曲蔓地新疆民歌作詞:西彤 作曲:群之編合唱)
 • 17、【簡譜】新疆(老人適用作詞:馬寒冰 作曲:劉熾)
 • 18、【簡譜】新疆(作詞:田文俊 作曲:馬承翔)
 • 刀郎19、【簡譜】新疆(刀郎演唱版作詞:馬寒冰 作曲:劉熾)
 • 20、【簡譜】拉駱駝新疆民歌、李雙江編詞曲)
 • 巴哈爾古麗21、【簡譜】新疆(巴哈爾古麗演唱版)
 • 22、【簡譜】新疆
 • 23、【簡譜】新疆情(新疆維吾爾族民歌)
 • 24、【簡譜】在山間(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十二套《小萊龍》)
 • 25、【簡譜】無名曲(一)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十一套《我親愛的》)
 • 26、【簡譜】大萊龍(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十二套《小萊龍》)
 • 27、【簡譜】小萊龍(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十二套《小萊龍》)
 • 28、【簡譜】無名曲(二)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十一套《我親愛的》)
 • 29、【簡譜】無名曲(新疆伊犁 維吾爾民歌 第九套《我那戴花的情人》)
 • 30、【簡譜】我嘆息(新疆伊犁 維吾爾民歌 第九套《我那戴花的情人》)
 • 31、【簡譜】無名曲(一)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十套《瓦黛里哈》)
 • 32、【簡譜】無名曲(二)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十套《瓦黛里哈》)
 • 33、【簡譜】無名曲(三)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第十套《瓦黛里哈》)
 • 34、【簡譜】萊龍花(新疆伊犁 維吾爾民歌 第七套《!我的情人》)
 • 35、【簡譜】大館子(新疆伊犁 維吾爾民歌 第六套《痛苦深重》)
 • 36、【簡譜】收割歌(新疆伊犁 維吾爾民歌 第三套《收割歌》)
 • 37、【簡譜】牡丹汗(新疆伊犁 維吾爾民歌 第三套《收割歌》)
 • 38、【簡譜】沙迪爾(新疆伊犁 維吾爾民歌 第二套《?古蘭木汗》)
 • 39、【簡譜】迫遷歌(新疆伊犁 維吾爾民歌 第二套《古蘭木汗》)
 • 40、【簡譜】熱戀者(新疆伊犁 維吾爾民歌 第四套《街道歌》)
 • 41、【簡譜】青牡丹(新疆伊犁 維吾爾民歌 第三套《收割歌》)
 • 42、【簡譜】往后流(新疆伊犁 維吾爾民歌 第一套《修渠歌》)
 • 43、【簡譜】絲頭巾(新疆伊犁 維吾爾民歌 第一套《修渠歌》)
 • 44、【簡譜】花之戀(新疆伊犁 維吾爾民歌 第五套《小汗萊龍》)
 • 45、【簡譜】街道歌(一)(新疆伊犁 維吾爾民歌 第四套《街道歌》)
 • 46、【簡譜】修渠歌(新疆伊犁 維吾爾民歌 第一套《修渠歌》)
 • 47、【簡譜】筑城歌(新疆伊犁 維吾爾民歌 第二套《古蘭木汗》)
 • 王新鵬48、【簡譜】新疆
 • 黃河49、【簡譜】新疆
 • 50、【簡譜】新疆好(孫德明詞 張國良曲)
 • 更多結果搜索中。。。
  a片毛片免费观看高清视频